Endringer i statsbudsjettet for 1994 under kapittel 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m., kap. 2472 Statkorn, m.v.

St.prp. nr. 10 (1994-95), Innst. S. nr. 29 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. S. nr. 29 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994