Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 11 (1994-95), Innst. S. nr. 34 (1994-95) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 34 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994