Endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1994 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 15 (1994-95), Innst. S. nr. 56 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. S. nr. 56 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1994