Mulighet for elektronisk politianmeldelse av tyverier på Internett

Dokument nr. 8:51 (2006-2007), Innst. S. nr. 235 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 235 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å etablere mulighet for å politianmelde via internett mindre tyverier, mistanke om hacking samt tilfeller av barnepornografi. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2007