Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen sørge for drøftelser med Per Kristian Liland med sikte på å oppnå en minnelig erstatningsordning og at Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å utbetale Per Kristian Liland et forskudd på den erstatning han har krav på i medhold av § 444 i straffeprosessloven

Dokument nr. 8:12 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet