Endringer av forslag til statsbudsjett for 1995 under Nærings- og energidepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 6, Tillegg nr. 1 (1994-95) Jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, kap. 2800 og 5800 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Budsjett-innst. S. nr. 6 Tillegg nr. 1 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 11.11.1994