Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1995

St.meld. nr. 3 (1995-96), Innst. S. nr. 15 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1996 Innst. S. nr. 15 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1996