Forslag fra stortingsrepresentantene Thorhild Widvey, Oddvard Nilsen, Ole Johs. Brunæs og Erna Solberg om å endre veilovens § 33 slik at adgangen til å sette opp skilt, reklame m.v. utvides ( EU-kua i Valdres)

Dokument nr. 8:14 (1994-95), Innst. S. nr. 125 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ole Johs. Brunæs, Oddvard Nilsen, Thorhild Widvey Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1995 Innst. S. nr. 125 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1995