Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1992 og 1993

St.meld. nr. 12 (1994-95), Innst. S. nr. 95 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.02.1995 Innst. S. nr. 95 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1995