Lov om endringer i lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 36 for 1994-95, beslutning. O. nr. 36 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.02.1995 Innst. O. nr. 29 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.02.1995

   Behandlet i Lagtinget: 23.02.1995