Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 22 (1994-95), Innst. S. nr. 59 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1994 Innst. S. nr. 59 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994