Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Anders Anundsen om å utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold

Dokument nr. 8:86 (2006-2007), Innst. S. nr. 280 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 280 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet og et forslag fra Høyre om ulike måter å finansiere en ferjefri forbindelse mellom Horten og Moss. Forslagene ble vedtatt vedlagt protokollen. Stortinget stiller seg positiv til en videre utredning av saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007