Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Bård Hoksrud og Ib Thomsen om gjennomføring av forsøk med stemmegivning via Internett og SMS ved kommune- og fylkestingsvalget 2007

Dokument nr. 8:85 (2006-2007), Innst. S. nr. 251 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Ib Thomsen, Jørund Rytman Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 251 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om gjennomføring av forsøk med stemmegivning via Internett og SMS ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. Forslaget fikk ikke støtte fra andre partier enn Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007