Støttetiltak for fiskerinæringen for 1995

Budsjett-innst. S. nr. 8, Tillegg nr. 2 (1994-95) nJf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1994 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 2 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1994