Statens engasjement i regional luftfart

St.meld. nr. 15 (1994-95), Innst. S. nr. 128 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1995 Innst. S. nr. 128 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1995