Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 72): Stortinget ber Regjeringen utrede en omlegging til stasjonær reindrift i Vest-Finnmark.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet