Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 92): Stortinget ber Regjeringen utarbeide en sjekkliste med konkrete kontrollpunkter som oppdragsgiver skal kreve dokumentert hos et bemanningsforetak eller en underentreprenør ved kontraktsinngåelse. Listen kan blant annet bygge på følgende punkter: a) Dokumentasjon for at underentreprenøren har avgitt løfte om å følge kravene til lønns- og arbeidsvilkårene i allmenngjøringsforskriftene b) Dokumentasjon for at underentreprenørene er registrert hos og har sendt opplysninger til skattemyndighetene c) Dokumentasjon for at underentreprenøren er registrert i Brønnøysundregistrene d) Krav om fremleggelse av skatteattest e) Krav om fremleggelse av firmaattest fra hjemlandet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet