Flyktningepolitikken

St.meld. nr. 17 (1994-95), Innst. S. nr. 180 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen og utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 180 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1995