Riksrevisjonens antegnelser vedrørende enkeltsaker på skatte- og avgiftsområdet

Dokument nr. 3:3 (1994-95), Innst. S. nr. 106 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1995 Innst. S. nr. 106 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1995