Forslag fra stortingsrepresentantene Rita H. Roaldsen og Øystein Djupedal om å opprettholde kursstønad for ungdom på praksisplass

Dokument nr. 8:20 (1994-95), Innst. S. nr. 107 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal, Rita H. Roaldsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.02.1995 Innst. S. nr. 107 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995