Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Hans J. Røsjorde om en moderniseringsplan for en forbrukerorientert jernbane ( NSB)

Dokument nr. 8:22 (1994-95), Innst. S. nr. 174 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1995 Innst. S. nr. 174 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995