Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal anmode kontroll- og konstitusjonskomiteen om å gjennomføre en undersøkelse av skatteetatens befatning med beskatningen av Airbus komandittister med sikte på å fremme en innstilling til Stortinget om saken, samt bemyndige komiteen til å bruke åpne høringer og nødvendig eksperthjelp i sitt

Dokument nr. 8:23 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet