Stamveg Kristiansand - Bergen - Trondheim ( Kyststamvegen)

St.meld. nr. 21 (1994-95), Innst. S. nr. 135 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 135 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1995