Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Børre Rønningen om utenlandsstudenter fra utviklingsland og Øst-Europa

Dokument nr. 8:25 (1994-95), Innst. S. nr. 144 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1995 Innst. S. nr. 144 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1995