Forslag frå stortingsrepresentant Magnus Stangeland om at Postverket sine planar om nedlegging av postkontor vert stansa inntil det er utarbeidd ein nasjonal plan for det framtidige postkontornettet der kommunane får ein avgjerande medverknad

Dokument nr. 8:27 (1994-95), Innst. S. nr. 126 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnus Stangeland Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1995 Innst. S. nr. 126 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1995