Bruk av unytta midlar løyvd til utgifter for flyktningar i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

St.prp. nr. 26 (1994-95), Innst. S. nr. 102 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1995 Innst. S. nr. 102 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1995