Forslag fra stortingsrepresentant Inge Myrvoll om å be Regjeringen instruere styret i Telenor til ikke å gi lønnsøkning til administrerende direktør Tormod Hermansen

Dokument nr. 8:28 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet