Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 33 (1994-95), Innst. S. nr. 130 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 130 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1995