Jordbruksoppgjøret 1995 - endringer i statsbudsjettet for 1995 m.m.

St.prp. nr. 61 (1994-95), Innst. S. nr. 200 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 200 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1995