Trygdeoppgjøret 1995

St.prp. nr. 60 (1994-95), Innst. S. nr. 211 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1995 Innst. S. nr. 211 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995