Statens pensjonsfond

Ot.prp. nr. 79 (2006-2007), Innst. O. nr. 21 (2007-2008), beslutning. O. nr. 38 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. O. nr. 21 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond. Vedtaket innebærer en endring i hva som skal inngå i netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, som er en del av inntektene til Statens pensjonsfond. Vedtaket følger av sammenslåingen av Statoil og Hydro, og Regjeringens intensjon om å kjøpe aksjer i det sammenslåtte selskapet. Loven ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007