Hærens verksted- og lagerorganisasjon m.m.

St.prp. nr. 34 (1994-95), Innst. S. nr. 193 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1995 Innst. S. nr. 193 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995