Visse organisasjonsendringar m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 50 (1994-95), Innst. S. nr. 182 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 182 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995