Endringer i straffeloven

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008), Innst. O. nr. 29 (2007-2008), beslutning. O. nr. 43 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. O. nr. 29 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i den spesielle delen av straffeloven samt enkelte endringer i den alminnelige delen. Nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er noen av endringene i ny straffelov. De groveste handlingene skal ikke foreldes og skal kunne straffes med fengsel inntil 30 år. I tillegg er det vedtatt nye bestemmelser mot terror og strengere straff for hatkrimininalitet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.2008

   Behandlet i Lagtinget: 28.02.2008