Sendetid i lokalradio

St.prp. nr. 4 (2007-2008), Innst. S. nr. 167 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 167 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har mot stemmene til Kristelig Folkeparti vedtatt å oppheve Stortingets tidligere vedtak av 13. juni 1995 om at alle nærradioer med konsesjon skal ha høve til å sende program mellom kl. 0600 og kl. 1800, også i områder med bare en frekvens.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2008