Kvalitetsreformen i høgre utdanning

St.meld. nr. 7 (2007-2008), Innst. S. nr. 150 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2008 Innst. S. nr. 150 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding med statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. Stortinget vedtok i den forbindelse å be Regjeringen vurdere å innføre krav om ekstern sensor i all høgre utdanning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008