Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 14. juni 1994 til konvensjonen om langtransportert grensekryssande luftureining av 13. november 1979, som gjeld vidare reduksjonar av svovelutslepp

St.prp. nr. 27 (1994-95), Innst. S. nr. 111 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 23.03.1995 Innst. S. nr. 111 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1995