Disponering av innretningane på Nordaust Frigg og sal av statlege eigardelar i Smørbukk og Smørbukk sør

St.prp. nr. 36 (1994-95), Innst. S. nr. 153 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.05.1995 Innst. S. nr. 153 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1995