Samtykke til at Noreg blir med på den fjerde kapitalauken i Den asiatiske utviklingsbanken (ASDB)

St.prp. nr. 29 (1994-95), Innst. S. nr. 116 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1995 Innst. S. nr. 116 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 04.04.1995