Ein del løyvingsendringar m.v. på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 53 (1994-95), Innst. S. nr. 179 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 179 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995