Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet - en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon

Dokument nr. 3:2 (2007-2008), Innst. S. nr. 294 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 294 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet - en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon. En enstemmig komité viser til at uregistrert og ulovlig uttak av fisk er ødeleggende for markedet og for næringens omdømme. Komiteen er derfor godt fornøyd med at det er gjennomført en parallell revisjon på området. Komiteen konstaterer at fiskeri- og kystdepartementet deler Riksrevisjonens bekymring knyttet til det omfattende overfisket og at forvaltningen har satt i gang arbeid på flere områder for å løse de utfordringene man fortsatt står overfor. Komiteen understreker behovet for et oppdatert regelverk som effektivt kan håndheves samt at Kystvakten bruker de nødvendige ressurser for å kunne gjennomføre en effektiv kontroll av fiskeressursene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008