Utbygging, anlegg og drift av Skarv

St.prp. nr. 5 (2007-2008), Innst. S. nr. 106 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2007 Innst. S. nr. 106 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt utbygging, anlegg og drift av gass-, olje- og kondensatfeltet Skarv, som ligger i nordre del av Norskehavet. Stortinget har samtidig vedtatt anlegg og drift av en rørledning fra Skarv til Åsgard transportsystem. Investeringene i forbindelse med utbyggingen er estimert til 31 371 mill. kroner, og operatøren har anslått utvinnbare reserver til 48,3 mrd. Sm3 våtgass og 16,8 mill. Sm3 olje og kondensat.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007