Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/95 av 27. februar 1995 om endring av vedlegg XIX til EØS-avtalen

St.prp. nr. 43 (1994-95), Innst. S. nr. 188 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.1995 Innst. S. nr. 188 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995