Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1995 og om økning av bevilgningen under kap. 664, post 51 for 1995

St.prp. nr. 66 (1994-95), Innst. S. nr. 213 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1995 Innst. S. nr. 213 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995