Endringer i Stortingets forretningsorden - europapolitikken

Innst. S. nr. 38 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.11.2007 Innst. S. nr. 38 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i en tidligere drøfting i Stortinget av Europapolitikken har Stortinget vedtatt noen endringer i Stortingets forretningsorden som bl.a. innebærer at Stortingets fagkomiteer kan ha en mer aktiv rolle i forhold til EU/EØS-saker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2007