Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester)

St.prp. nr. 45 (1994-95), Innst. S. nr. 166 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. S. nr. 166 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1995