Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 55 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 28.11.2007 Innst. S. nr. 55 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at lønnen for Høyesteretts medlemmer skal fastsettes slik fra 1. oktober 2007: Høyesterettsjustitiarius: kr 1 450 000 pr år Høyesterettsdommere: kr 1 250 000 pr år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2007