Opprettelse av en sikkerhetskomité i Stortinget

Dokument nr. 8:30 (2007-2008), Innst. S. nr. 252 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Siv Jensen Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Utkast til innstilling er forelagt for Presidentskapet som deretter avgir innstilling
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 252 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om opprettelse av en sikkerhetskomité i Stortinget. Det ble også foreslått at Stortinget skulle be Regjeringen opprette et eget kapittel i statsbudsjettet for Politiets sikkerhetstjeneste og foreta en full gjennomgang av sikkerhetstjenestens arbeid og organisering og fremlegge denne for Stortinget. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2008