Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa ( OSSE) i 1994

St.meld. nr. 27 (1994-95), Innst. S. nr. 173 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1995 Innst. S. nr. 173 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995