Brev fra Stortingets presidentskap datert 6. februar 1995 med anmodning om at Stortinget vedtar instruks om virksomheten til det utvalg Stortinget skal velge i henhold til lov av 3. februar 1995 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, samt herunder fastsette bestemmelser om utvalgets sammensetning, funksjonsperiode og sekretariat

Innst. S. nr. 150 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.05.1995 Innst. S. nr. 150 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1995